ONZE WAARDEN

De Elfstedentocht is van heel Nederland en Fryslân in het bijzonder. Wij voelen het als een eer om het verhaal van de Elfstedenmagie te mogen vertellen.

1. Ontwikkelen vanuit de 'mienskip'

De echte Elfstedentocht wordt in twee dagen georganiseerd. Dat kan alleen maar omdat iedereen meehelpt. Dat is de kracht van mienskip (gemeenschapszin). Spektakelmusical De Tocht wordt gebouwd op datzelfde stevige fundament van vele schouders. De voorstelling is pas geslaagd als iedereen die dat wil, zijn steentje heeft kunnen bijdragen en zich onderdeel voelt van het eindresultaat. De Tocht is van ons allemaal.

2. Met Friese hart en ziel

De Elfstedentocht is een (inter)nationaal evenement met een sterk in Friesland verankerd karakter. Dit is ook hoe we De Tocht willen maken. We werken met de beste mensen uit heel Europa maar het hart en de ziel van de productie en de organisatie liggen in Friesland. Op elke discipline zoeken we in de bezetting naar de perfecte mix tussen Fries en (inter)nationaal. Daarmee borgen we zowel de kwaliteit als de authenticiteit van de voorstelling. Mei-inoar ien, oftewel: samen één.

3. Voor iedereen toegankelijk

We maken De Tocht om de magie van de Elfstedentocht te laten voortleven in de herinnering van komende generaties. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen de mogelijkheid krijgen om de voorstelling te beleven. We werken daarom samen met Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden om in de ontwikkelfase de juiste keuzes te maken zodat mindervaliden en mensen met een auditieve- en/of visuele beperking ook kunnen genieten van De Tocht.

4. Alle 11 steden zijn belangrijk

De Elfstedentocht is niet van Leeuwarden maar van alle elf Friese Steden. We vinden het daarom belangrijk dat alle steden mee kunnen profiteren van de toeristische aantrekkingskracht die De Tocht in het beste geval zal genereren. We ontwikkelen hiervoor speciale arrangementen voor elke stad, waardoor we bezoekers van de voorstelling stimuleren om te overnachten en te genieten van alles wat de verschillende Friese elf steden te bieden hebben.

5. Duurzaamheid troef

Om de magie van de Elfstedentocht te laten voortleven is maar één ding nog sterker dan het maken van onze voorstelling. Namelijk het doorgaan van de echte Tocht der Tochten. Klimaatverandering is de belangrijkste bedreiging dat dit ooit nog gaat gebeuren. Daarom is duurzaamheid voor ons een randvoorwaarde. Zowel in de ontwikkeling van het theater en de voorstelling maar ook in de educatietrajecten en randprogrammering.

6. Respect voor de Elfstedentocht

De Elfstedentocht is van heel Nederland en Fryslân in het bijzonder. Wij voelen het als een eer om het verhaal van de Elfstedenmagie te mogen vertellen. We zijn daarmee schatplichtig aan iedereen die de Tocht ooit geschaatst heeft, er vanaf de kant van heeft genoten en bovenal aan de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. We hebben in elke mogelijke vorm respect voor dit bijzondere culturele erfgoed en haar rijke historie.

Stichting Beleef & Herinner

Spektakelmusical De Tocht is sterk verbonden met Stichting Beleef & Herinner. De Friese identiteit gaat over meer dan de Elfstedentocht alleen, het gaat ook over de Friese taal, cultuurhistorie, de Elf steden, water, groen, ruimte, stilte en authenticiteit. Elk project van Beleef & Herinner heeft als voorwaarde dat deze de Friese identiteit verstevigt en dat het project een meerwaarde in zich heeft voor de volgende generatie. Stichting Beleef & Herinner geeft de Friese cultuur en identiteit, met de magie van de Elfstedentocht in het bijzonder, door aan de volgende generatie

Kijk voor meer informatie op: www.beleefenherinner.nl